fbpx

Skjern Vindmølle – foto 3

Skjern Vindmølle – Foto 2
23. august 2019
Indvendig kværn Skjern Mølle

Vindmøllen vinger efterses en gang hvert årk¨p gofd safgoda fas fipsad hfip sahpf dsoi hfiposad fhpidsa hfipdsa fhiposd h hfasd ghfi0a gi0fpd hgipfda hgfipoa hgfipa gfi0a gfip0a fgidsa igfipfdsahgfifsda hgfioas hgioa hgfipasf sjgfpiasd