fbpx
Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle
3. november 2019
Sillerup Vindmølle
Sillerup Vindmølle
4. november 2019
 


Vi er erfarne møllebyggere

Fokuseret på kvalitet
Bygholm Mølle (Ikke at forveksle med Bygholm Mølle ved horsens) Bygholm Mølle er beliggende i Vejlerne. Det er en vindmølle af typen Hollandsk vindmølle med jordomgang. Den er opført lige efter 2. slesvigske krig, formentlig i 1866, hvor landvinding var en del af "kompensationen" for tabet af hertugdømmerne. Den blev derfor bygget som pumpemølle og skulle medvirke til at tørlægge vådområderne ved Vejlerne. Møllen er opført med støbt fundament. Møllekroppen er en ottekantet trækonstruktion beklædt med spån. Hatten er løgformet og beklædt med spån. Møllen mangler hækværk og krøjeværket og er derfor ikke funktionsdygtig. Oprindelig har møllen krøjet med vindrose. Driften ophørte i 1941. I forbindelse med seneste renovering, er der skrevet lidt mere om det i den lokale Ugeavisen Fjerritslev Wood Supply har også beskrevet lidt om processen med at fremskaffe træ i den korrekte længde svarende til 21,5 meter Omtalen af renoveringen har været i Nordjyske Se også andre møller

Restaurering

Bygholm Mølle

Hele den 8-kantede møllekrop er blevet gennemrestaureret med nye træspån. Dette gælder også den løgformede møllehat. Vingerne, der bare har siddet som tændstikker, er blevet genetableret som attrap, og er forsat ikke funktionsdygtig. Møllen bliver i dag brugt som til formål som undervisning og attraktion og står i Danmarks mest berømte naturreservat.

Møllens historie

Vejlerne, der egentligt betyder “vadestederne”, er et resultat af et landbrugsprojekt, der mislykkedes. Sidst i 1800-tallet forsøgte man at afvande og dræne området. Der blev bygget kilometerlange dæmninger og gravet grøfter – og ikke mindst pumpet vand, både med kulfyrede pumper og vindkraft. Vejlernes vartegn – Bygholm Mølle er således en gammel afvandingsmølle og har aldrig malet korn til mel.

parallax background
 

Kontakt os

Har du et mølleprojekt, mølle-byggeri, eller ønsker du at få lavet tegninger og tekniske detaljer til ansøgning for at søge midler til restaurering af møllen. Disse muligheder har både private møller og fondsejede møller.

Ring: 20 27 98 99