Vi er din samarbejdspartner

Ikke blot møllebygger, rådgiver og koordinator

Ud over vores egen møllebygger Erik Batenburg, har vi et større samarbejde med mølleentusiaster fra det sydlige Tyskland. Her kan vi nævne Rüdiger Hagen, som en af de eneste i Europa der kender til langt de fleste møller i vores område, og formår at tegne tekniske beskrivelse som ikke kan sammenlignes med danske arkitekters arbejde, når det gælder møller.

Vi har siden opstart af vores vision om at starte en møllebyggervirksomhed for hjælpe med bevaringsarbejdet af den danske kulturarv, haft et tæt samarbejde med den tyskfødte Møllebygger, Martin Zecher. Han har har primært beskæftiget sig med at bygge møller – født ind i faderens møllebyggerfirma. Martin er yderst kompetent og behagelig at samarbejde med. Han er således også med til at klæde vores restaureringshåndværkere på sammen med vores egen møllebygger Erik, så de med endnu større viden kan arbejde med møllebyggerfaget. Erik Batenburg er vores hollandskfødte møllebygger - og arbejder i Møllebygger Petersen ApS. Også han og hans familie har møllebyggerhvervet som passion.
 
parallax background
 • Sønderho Vindmølle
  Fonden Gamle Sønderho, der er landets ældste bevaringsfond, tog sin begyndelse da den i 1928 overtog en faldefærdig mølle. I 1930 efter to års hårdt arbejde stod møllen færdig repareret. Siden er møllen blev holdt vedlige og i 2022 var der igen behov for reparationsarbejde. Vi kontaktede Møllebygger Petersen, der startede med at gennemgå hele møllen for at konstatere hvilken stand den var i. Møllen havde det generelt godt, men trængte til nogle udskiftninger omkring krøjeværket. Arbejdet er blevet udført i maj måned 2023 og vi har været vidner til et meget professionelt og behageligt samarbejde, hvor møllebyggerne engagement i deres arbejde også er kommet vores lokale Møllelaug til gode med råd og vejledning.
  Næstformand, Henrik Bay
  Fonden Gamle Sønderho
 • Eftersyn møllesten Esrum Kloster
  Et super professionelt forløb med Møllebygger Petersen, de har været meget gavmilde med at dele ud af deres viden og erfaringer omkring hele processen med at istandsætte. Det nye møllelaug er blevet grundigt instrueret i brugen af mølleriet og turbinemøllen mm.
 • Jels mølle Testamonial
  Vi har været godt tilfredse med samarbejde, håndværk, tidsplan, kommunikation samt Erik og Yngves passion for arbejdet i forbindelse med det udførte arbejde på møllen.
  Formand Kasper Sellebjerg
  Jels Mølleforening
 • Slotsmollen Sonderborg
  Samtidig skal herfra lyde en stor tak til jer begge (arkitekt og møllebygger) for det gode samarbejde gennem hele forløbet. Det har været en behagelig og meget interessant proces følge fra start til slut.   Tak til møllebyggerne for det flotte professionelle arbejde, og den formidling de har videregivet.
  Uwe Schmidt
  Sønderborg Kommune
 • Slotsmollen Sonderborg
  Jeg vil også gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde. Det har været en god proces med et godt resultat! Flot håndværk af dygtige håndværkere - det værdsættes meget!  
  Anders Glavind Jensen
  E+N Arkitektur A/S
 • G Ramløse mølle 1
  Jeg vil benytte lejligheden til at sige TAK for et godt samarbejde. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Jer omkring Ramløse Mølle.   I er gået meget professionelt til opgaven og med hurtig og tillidsvækkende afdækning af risiko for yderligere skader i forbindelse demontering af vingerne. I har været tydelige omkring, hvad der skal til for at få møllen til at køre igen. Tilbuddet var udspecificeret på en sådan måde, så det var let at få overblik over, hvad der var indeholdt og hvad der var udenfor. Økonomien er overholdt som aftalt, hvilket er en stor fordel i politisk styret organisation.   Desuden  er det altid en glæde, at arbejde sammen med engagerende folk og det må man sige har været tilfældet med Jer som leverandører :o) Da arbejdet med montering er meget vejr afhængigt – har I (som vi) fulgt nøje med i vejrudsigten – og I har været gode til at orientere omkring status for arbejdet. Afsluttende glæder vi os til at samarbejdet omkring en ny vinge til Pibemølle i det kommende år.   Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god Jul og alt godt i det nye år.
  Karen Fhær Jensen, Bygningsingeniør
  Center for Byudvikling & Ejendomme, Gribskov Kommune
 • Dyrehave Mølle Vindmølle
  Møllebygger Petersen ApS har på allerbedste vis bistået os med at få Dyrehave Mølle sat i drift igen. Mølleværket var om ikke direkte nødlidende så dog alligevel så nedslidt, at det ville have været uforsvarligt at sætte møllen i gang uden et større serviceeftersyn. Foruden en håndværksmæssigt fornem istandsættelse og udskiftning af ødelagte dele har Møllebygger Petersen ApS ydet en yderst professionel rådgivning til glæde for såvel bygherre og arkitekter som de folk, der i fremtiden skal passe møllen i det daglige: En mølle er en maskine, og som alle maskiner skal den med jævne mellemrum have udskiftet vitale dele. Møllebygger Petersen har ydet os uvurderlig hjælp ved at udarbejde en plan for fremtidige reparationer og fornyelser, som gør det muligt for os at opstille et troværdigt, langsigtet budget for møllens fremtidige drift - fuldstændig som vi gør for de øvrige ejendomme i vores portefølje. Møllebygger Petersen ApS er på alle måder en dybt professionel og engageret samarbejdspartner.
  Anders Brüel, projektleder
  Realdania By & Byg
 • Dybbøl Mølle

  Det har været et utroligt flot arbejde, som møllebygger Petersens engagerede og dedikerede medarbejdere har udført på Dybbøl Mølle i 2019-20. Det har været en fornøjelse at overvære hvordan hver eneste detalje blev behandlet med kærlighed til håndværket. Resultatet er da også at møllen her i 2020 nu kører bedre end nogensinde før - nærmest som en symaskine. På Dybbøl hylder vi håndværkere med kærlighed for faget! Tak for veludført arbejde!

   
  Bjørn Østergaard, Centerleder
  HISTORIECENTER DYBBØL BANKE
 • Bygholm Mølle Vejlerne
  -  Møllebygger Petersen udspringer fra firmaet Karl D. Petersen, og er drevet af sjette generation af tømrere- og snedkere. De har en helt enestående forståelse for det gamle håndværk, og deres træarbejde er sublimt. Ved at kombinere gode materialer og godt håndværk kan vi for alvor skabe nogle løsninger, der er bæredygtige. For sammen bygger vi noget, som kan stå stærkt, godt og smukt til eftertidens generationer, siger Jens Glistrup... (Læs hele artiklen her)
  Jens Glistrup
  Starupwood
 • Slotsvandmøllen Åbenrå
  "Samarbejdet med møllebygger Petersen ApS, ved istandsættelse og restaureringen af Aabenraa Slotsvandmølle har været et godt og positivt samarbejde. I projektets opstart og undervejs i projektet har der har været god løbende sparring og samspil. Før og under vejs i projektet er gensidige aftaler blevet overholdt, og der har været god kommunikation omkring processerne samt information omkring projektets udvikling. Igennem hele processen er der udvist overblik omkring alle byggeprocessen faser. Økonomien er håndteret professionelt, tidsplanen er overholdt, og ikke mindst er arbejdet udført med respekt for det traditionelle håndværk og i god håndværksmæssig kvalitet. Møllebygger Petersen udviser stor professionalisme i byggeprocessen samt har god omgang med de bevaringsværdige/fredede sammenhænge."
  Lise F. Nielsen
  Arkitekt M.A.A.
 • Bygholm Mølle
  "I forbindelse med renoveringen af Bygholm Mølle ved naturreservatet Vejlerne har vi haft et godt samarbejde med Møllebygger Petersen Aps. Indledningsvis blev møllen gennemgået og vurderet, hvorefter et budget blev udarbejdet sammen med en plan for arbejdet. Arbejdet har generelt været effektivt tilrettelagt og der har været en god dialog undervejs i hele processen, ligesom de involverede medarbejdere og underentreprenører har vist entusiasme for arbejdet. Ved overleveringen af det færdige arbejde er vores egne medarbejdere blevet rådgivet i møllens pleje, smøring m.m., så vi derved er rustet til at passe på den mere end 150 år gamle mølle – Vejlernes vartegn."
  Niels Dahlin Lisborg
  Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond
 • Daugbjerg Vandmølle

  Daugbjerg Vandmølle er i fuld gang med at søge midler til dette projekt: Fremstilling of montering af kamhjul, kværndrev, kværnhus med tragte m.v. Sækkehejs og stenkran, […]
  Daugbjerg Vandmølle
 • Vejstrup Vandmølle

  Vejstrup Vandmølle ligger i Vejstrup på Fyn og er én af de smukke gamle møller. Vejstrup Vandmølle ligger i Vejstrup på Fyn og er én af […]
  F Vejstrup vandmølle 3
 • Kloster Vandmølle

  Kloster Vandmøllens historie går tilbage til 1400-tallet, da Priorinden på Gudum Kloster ønskede en mølle. Den ældste mølle blev skyllet bort under et voldsomt tøbrud i […]
  Klostermøllen 1