fbpx
Vibæk Vindmølle
Vibæk Vindmølle
21. oktober 2020
F Vejstrup vandmølle 3
Vejstrup Vandmølle
21. april 2021
 


Vi er erfarne møllebyggere

Fokuseret på kvalitet

Sønderborg Slotmølle lå oprindelig på slottets grund grænsende ned til stranden. Jorden blive købt af Otto Heinrich Thiesen i 1790, hvorefter han påbegyndte en slotsmøllen, der stod færdig i 1791.

Den fik selvfølgelig navnet slotsmøllen, da den nu stod på slottets grund. En nær slægtning af Thiesen - H.C.H. Sundquist, der i 1923 testamenterede sin formue til Sønderborg by, overtog møllen indtil 1833, hvor svogeren Købmand Chr. Petersen overtog den og straks efter afhændede den til Marcus Petersen.

Til møllen hørte et landbrug, hvis jorder grænsede ned til stranden, langs hvilken oberst Jacob Ræder i 1849 anlagde en 700 alen lang fodsti fra slottet til den nuværende Kongevej.

1837 nedbrændte møllen, men blev straks genopført og bortforpagtet til møller Jørgen Bertelsen og møllersøn fra Dynt, som købte den i 1847. Da han døde 4 år senere - bortforpagtede enken Christine Bertelsen, møllen de næste 10 år til Jørgen Frost. Herefter drev hun den selv videre med sine 2 efterhånden voksne sønner.

1864 blev møllen skudt i brand sammen med andre 319 bygninger i Sønderborg. Men også denne gang blev møllen hurtigt bygget op igen. Skanse 5 blev senere anlagt på møllens jord.

Da krigen udbrød i 1870, blev møllen nedrevet, fordi den lå for nær skansen, og den blev flyttet til Tinglev, hvor den nedbrændte i 1922. Den gamle enkefru Bertelsen døde 24.01.1869 hvorefter sønnen Claus overtog indtil sin død - allerede året efter.

Den nuværende mølle blev bygget i 1874-1875, noget længere mod nord. Claus' søskende, Thomas og Jørgen Bertelsen der drev møllen videre, oprettede også en savmølle, drevet med vindkraft.

Thomas døde i 1918 ugift, og året efter døde Jørgen, mens enken Margrethe forsatte driften med hjælp fra sine 3 børn, Thomas, der tog sig af den tunge arbejde, Christine som kørte lastbilen og datteren Elisabeth, der passede kværnen.

Sønnen Thomas Bertelsen blev formand for Danske Civilfanger fra 1914 og døde 1957. Den sidste af de 3 søskende Christine, døde i okt. 1965.

Allerede i 1926 nedtoges hatten og vingefanget på møllen, som herefter blev solgt til Ulbølle Mølle på Sydfyn.

I 1955 blev møllen overtaget af Møller og Co.der anvendte den smukke og restaurerede mølle som firmaets vartegn og varemærke.

Der købtes nye vinger og ny møllehat fra Bjerreby Mølle på Tåsinge.


Møllens historie

I den korte version, er Sønderborg Slotmølle bygget første gang i 1791, på Sønderborg Slots grund, hvoraf navnet. I 1837 nedbrændte møllen, men blev straks opført igen.
Under krigen i 1864 blev møllen og stuehuset skudt i brænd sammen med 319 andre huse i Sønderborg, men blev igen bygget op straks. Eftersom skanse 5 rykkede ind på slottets grund op få år efter, valgte man at nedrive møllen i 1870 da den fransk-tyske krig udspillede sig i året 1870-1871. Sønderborg var jo efter 1864 blev preussisk og derfor også påvirket af krigen. Møllen blev flyttet til Tinglev men nedbrændte i 1922.
Den nuværende mølle blev bygget i 1874-1875. I 1955 blev møllen overtaget af Møller & Co og brugt som deres varemærke.


Restaurering

Vi startede med at demontere møllevinger i midten af 2020 af sikkerhedsmæssige årsager. De gamle var gennemtærede af råd. Møllenhatten, der vejer 14 ton, demonterede vi og transporterede til vores eksterne værksted for at gennem-restaurere den.
Vingerne bygges efterfølgende på vores værksted i 2021. Selve møllekroppen skal males med silikatmaling. Mens rundgangen eller svikstilling også kaldes galleri, udskiftes med 6 års egetræstømmer.
Herudover er der lavet en aftale om vedligeholdelse, hvor der løbende er gennemgang af møllevinger, møllehus og mølleværk. Men også øvrige tekniske/bevægelige dele for funktion og sikkerhed.

parallax background
 

Kontakt os

Har du et mølleprojekt, mølle-byggeri, eller ønsker du at få lavet tegninger og tekniske detaljer til ansøgning for at søge midler til restaurering af møllen. Disse muligheder har både private møller og fondsejede møller.

Ring: 20 27 98 99